WIE IS ‘T IDEE ÓNTSTAON

Tiejes de vastelaovendj van 2016 spraoke de toenmalige väörzitter van hermenie Amicitia enne väörzitter van CV de Sjansemaekers, ónger ’t genot van ’n lekker pilske mètein. Ze spraoke aaf det ze ‘ns same mèt ’n stök of veer bestruursleje in gesprek zoje gaon óm ‘ns te kieke of de kans d’r in zooj zitte om same get te organisere.

Vervolges waerdje d’r aanne spraekwaordelijke käöketaofel de iërste contacte gelagdj en waerdje visies gedeildj. ‘nne Brainstormsessie waerdje georganiseerdj en oeteindelijk waas de conclusie det d’r bie beide vereinigingen zat draagvlak waas óm same ’n groeat evenement te organisere.

Al rap waas ederein ’t d’r äöverèns det dit groeate evenement mós plaatsvinje in ’t jubileumjaor vanne Sjansemaekers, in 2019 as de Sjansemaekers 6×11 jaor bestaon. D’r waerdje ’n commisie samengestèldj mèt (bestuurs)leje vanne hermenie en de vastelaovesvereiniging. Nao hiël get ore van brainstorme waerdje beslaote det d’r ’n vastelaovesconcert georganiseerdj zooj gaon waere, mer waal ein inne vorm van ’n echte theaterväörstelling. Dit zal gehaoje waere op 25 en 26 jannewari 2019 in La Rochelle in Roggel. 

’n Productiebedrief oet de Parkstad (Maxxproductions), waerdje inne erm genaome en same mèt dees manne is d’r ’n concept bedachtj väör verrassendje, humoristische mer väöral ouch muzikale väörstèllinge, woeain ‘t 66 jaorig bestaon van CV de Sjansemaekers centraal zal staon. De naam van dees väörstèllinge: Roggel Leef Live.

’n Stök of veer sjrievers zeen aanne slaag gegaon mèt ’t toniëlgedeilte vanne väörstèllinge. Hieväör zeen minse benaderdj woeavan gezagdj moog waere det dit jóngk toptalent is, die same mèt de gevestigdje Roggelse name d’r ’n prachtig speel van gaon make. De muzikale omliesting is oeteraard in henj van hermenie Amicitie en de zang is väör raekening van echte Roggelse muzikante. Ouch hie zeen wae weer op zeuk gegange nao de mix van jóngk toptalent en de gevestigde orde. 

Versjillende commissies zeen aan ’t wèrk óm d’r väör te zórge det wae mèt zien alle twië onvergaetelijke aovendje zölle gaon belaeve. De commissieleje zeen allemaol minse die lid zeen van ein van beide vereiniginge. 

De Roggelse vastelaovendj steit altied in ’t teiken van lol, plezeer, meziek, tradities en folklore. Wae as Sjansemaekers kieke d’r nao oet óm same mèt hermenie Amicitia ’n fiëstweekend te organisere woea alle ingrediënte väör ‘nne geslaagdje vastelaovendj nao väöre kome. ’n Weekend woea wae de vastelaovesveerder väöl herkenbare momente in willen bezorge, mer nog belangrieker, ’n weekend woeain wae de jeugd bie de vastelaovendj wille betrèkke, zoeadet wae dit sjoaene stökske Limburgse folklore kènne waarborge väör de toekomst!


WAAT GEIT D’R GEBÄÖRE

De Roggelse vastelaovendj steit altied in ’t teiken van lol, plezeer, meziek, tradities en folklore. Wae as Sjansemaekers kieke d’r nao oet óm same mèt hermenie Amicitia ’n fiëstweekend te organisere woea alle ingrediënte väör ‘nne geslaagdje vastelaovendj nao väöre kome. Tiejes ’n muzikale reis waerdtj gae mètgenaome door de historie vanne Sjansemaekers.

Tiejes dees aovendje is d’r toniël, meziek, kèntj gae ‘ns good lache en kèntj gae tiejes de afterparty de aovendj nog ‘ns evaluere mètein.

’n Weekend woea wae de vastelaovesveerder väöl herkenbare momente in willen bezórge, mer nog belangrieker, ’n weekend woea wae de jeugd bie de vastelaovendj wille betrèkke, zoeadet wae dit sjoeane stökske Limburgse folklore kènne waarborge väör de toekomst!


AOVER DE VEREINIGINGEN

De Sjansemaekers

Örges in ’t begin van 1953 kwoom d’r in Roggel get in bewaeging. Det haaj allemaol te make mèt carnaval vere, of zoeas men in Limburg en dus ouch in Roggel zaet: “vastelaovendj vere”.

Echter oet fatsoen en respect väör de slachtoffers vanne Watersnoeadramp van februari 1953, waerdje de iërste Prins pas in 1954 oetgerope. In ’t iërste jaor waas d’r nog geine officiële naam väör de vereiniging, hoewel d’r volges de äöverlevering de naam “Puinesjödders” waerdje gebroektj.

In 1955 waerdtj de naam “Sjansemaekers” gebaore. ‘nne Naam dae inne Roggels gemeinsjap door jóngk en aod mèt respect waerdtj oetgespraoke. 

Vanaaf 1980 kènne ouch neet bestuursleje en/of raodsleje lid waere en vanaaf det moment is de naam CV de Sjansemaekers den ouch  ’n feit.

De Sjansemaekers höbbe zich, mèt ’n lejeaantal van 200 persoeane, inne loup van häör 66 jaorig bestaon ontwikkeldj tot ein van de groeatste vastelaovesvereniginge van Limburg. In ós Roggelse gemeinsjap höbbe ze ’n belangrieke taak op ’t gebied van folklore, humor en ontspanning. Dit alles kèn allein mer ontstaon door samewèrking.

De vastelaovendj LAEFTJ in Roggel en det noe al 66 jaor langk. Det is toch get woea wae gruets op moge zeen in “ós leef klein aardig dörpke”. 

De Hermenie

Hermenie Amicitia  is opgerichtj in 1901 as fanfaar.  Tösse 1950 en 1960 waerdje de fanfaar ómgevormdj nao ’n hermenie. Inmiddels vinje de leje al miër as ’n iëw langk  ’n combinatie van meziek en plezeer make biej dees vereiniging.

Óm ’t muzikale niveau hoeag te haoje, geit de hermenie ongeviër eine kiër per veer jaor op concours. Hie probeertj ’t zich te handjhave as iërste divisie korps. Daonaeve is d’r ouch ruumte väör ’n get lóchtiger programma. Dink ónger angere aan Symphonica in Roggel, culinaire concerten en buurtconcerten. Weekendjes weg, groepsrepetities, communiemis en ’t binnehaole vanne Sinterklaos. Hermenie Amicitia zal van zich laote huëre. Väör dit jonge en enthousiaste korps steit Guido Swelsen, dae noe al vanaaf 2005 as Zuuderling in ós Roggelse landj waerdtj gedoogdj.

Ein sjoean stökske meziek moog ouch biej de vastelaovendj neet ontbraeke. Zoea maaktj de hermenie eder jaor deil oet vanne vastelaovesoptocht en bringtj ze ’n serenade oppe prinsereceptie. Ouch duit ’n klein aafvaardiging vanne hermenie, op de zunjigaovendj tiejes ’t Joekse Jatse Konkoer, eder jaor alle cafés van Roggel aan, in samewèrking mèt anger Roggelse muzikanten ónger de naam Repke de Peu. Dees club begeleidtj ouch de prins tiejes de jaorlijkse släöteläöverdracht.

Mèt väöl plezeer wèrktj Hermenie Amicitia same mèt de Sjansemaekers. Ze bringe ’n sjoean stökske vastelaovesfiëst en meziek op de bühne. Wae zeen uch gaer op 25 en 26 januari!